عکس
عکس
تاریخ نشر : ۲۲:۲۹:۱۹, ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نوزدهمین اجتماع مدافعان حرم - میدان امام حسین

گردآوری جی نیوز : ‪