عکس
تاریخ نشر : ۱۹:۰۶:۰۰, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ایران با صندوق بین المللی پول بی حساب می شود

ایران با صندوق بین المللی پول بی حساب می شود

گردآوری جی نیوز : ‪ بر اساس بخشنامه ای که اسحاق جهانگیری‌معاون اول رئیس جمهور به علی طیب نیا و ولی الله سیف ابلاغ کرده است‌بدهی ایران به صندوق بین المللی پول تسویه خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز دانست تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تسویه بدهی ناشی از تعهدات با صندوق بین‌المللی پول اقدام کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اجازه داد تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کنند.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور