عکس
سیاسی
تاریخ نشر : ۲۱:۱۱:۲۸, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

این فقط پیام ذوالفقار بود

این فقط پیام ذوالفقار بود

گردآوری جی نیوز : ‪ این فقط پیام ذوالفقار بود؛

‏پیام شهاب و زلزال بسیار قدرتمندتر است!

1396-03-29 20.54.51