عکس
سیاسی
تاریخ نشر : ۲۲:۱۲:۰۶, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

رییس جمهوری ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهوری ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

گردآوری جی نیوز : ‪بر این اساس «قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و «قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.