عکس
تاریخ نشر : ۰۰:۱۲:۰۰, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

برداشت خوشه های طلایی گندم از مزارع مازندران‎

گردآوری جی نیوز : ‪