عکس
تاریخ نشر : ۰۰:۱۲:۰۰, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

محفل انس با قرآن در سنندج‎

گردآوری جی نیوز : ‪