عکس
سیاسی
تاریخ نشر : ۰۰:۱۹:۱۹, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

وزارت کشور: ادعاى عربستان درباره دستگیرى نیروى نظامى ایران صحت ندارد

وزارت کشور: ادعاى عربستان درباره دستگیرى نیروى نظامى ایران صحت ندارد

گردآوری جی نیوز : ‪ مجید آقابابایى مدیر کل امور مرزى وزارت کشور درباره ادعاى عربستان مبنى بر دستگیرى ٣ نظامى ایرانى اظهار داشت: این موضوع مربوط به همان دو قایق ماهیگیرى است.

وى با بیان اینکه صیادان هیچ نوع ابزار نظامى همراه نداشتند افزود: عربستان با تیراندازى به دو قایق صیادى ایرانى باعث مرگ یکى از ماهیگیران شد.

آقابابایی گفت: ادعاى عربستان درباره دستگیرى نیروى نظامى ایران صحت ندارد چراکه افرداى که با نیروهاى این کشور روبه رو شدند صیادان ساده اى که قایق آنها هم قایق ماهیگیرى بوده است.