عکس
بين الملل
تاریخ نشر : ۰۰:۳۹:۰۶, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ایران و هلند میزبان همایش بین المللی مدیریت خشکی دررم

ایران و هلند میزبان همایش بین المللی مدیریت خشکی دررم

گردآوری جی نیوز : ‪ در این همایش که روز دوشنبه با عنوان 'پیش بینی برنامه ریزی آماده سازی: چگونه از تبدیل خشکسالی به قحطی جلوگیری کنیم' در مقر فائو در شهر رم برگزار شد بحران خشکسالی یکی از ناهنجاری های اقلیمی عنوان شد که اثرات نامطلوبی بر روی گیاهان جانوران و انسان و محیط زیست می گذارد که البته با توجه به دستاوردهای عملی و تجارب اخذ شده می توان خسارت ناشی از خسکسالی را به حداقل کاهش داد.

شرکت کنندگان در این همایش برای رویارویی با خشکسالی و جلوگیری از قحطی در چهار حوزه موضوعی 'توسعه یکپارچه مدیریت آب و خاک' 'ارتباط کشاورزان با فناوری های نوین' 'حرکت از سوی مدیریت واکنشی در مواقع بروز بحران خشکی به سمت مدیریتی پیشگیرانه' و 'همسو سازی مدیریت خشکسالی در حوزه دستور کار توسعه پایدار 2030 میلادی' توافق کردند.

برگزارکنندگان این همایش همچنین معتقدند که نیاز به انتقال دانش به کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی توسط دولت ها و موسسات علمی جهت ارتقا شناخت و توسعه ظرفیت های آنهاست.
شرکت کنندگان در این همایش بحران خشکسالی را یکی از ناهنجاری های اقلیمی خواندند که اثرات نامطلوبی بر روی گیاهان جانوران و انسان و محیط زیست می گذارد که البته با توجه به دستاوردهای عملی و تجارب اخذ شده می توان خسارت ناشی از خسکسالی را به حداقل کاهش داد.

'خوزه گراتسیانو داسیلوا' مدیرکل فائو همچنین در این همایش با تقدیر از جمهوری اسلامی ایران و هلند که میزبانی این همایش یک روزه را برعهده داشتند خشکسالی را یکی از بلایای طبیعی مخرب و تهدیدی برای تمام مردم جهان دانست.
وی گفت: هر چند نمی توان مانع بروز خشکسالی شد اما می توانیم با اتخاذ تصمیم های کارآمد مانع تبدیل خشکسالی به قحطی و گرسنگی شویم.

«محمد حسین شریعتمدار» مشاورعالی وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب جمهوری اسلامی ایران در این همایش بر ضرورت اشتراک گذاری دانش و ترویج روش های پیشگیرانه و یکپارچه ازطریق تعامل بین کشورها و دست اندرکاران در تمامی بخش ها تاکید کرد.
وی گفت: هدف از برگزاری این همایش تعیین چارچوبی برای مدیریت کارآمد خشکسالی درسطح جهان و برای کشورهای مختلف است.
واکنشی بودن مدیریت خشکی در زمان بروز بحران منجر به اتخاذ سیاست های فاقد هماهنگی میان بخشی و عدم مواجهه مناسب با آن می شود.

شبد**اروپام**461**1010
انتشار:حسن معظمی