عکس
ورزشي
تاریخ نشر : ۰۱:۱۶:۲۲, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

روزنامه های امروز؛از تمدید ابراهیمی و عدم توافق کمال گرفته تا رونمایی از خوشتیپ ترین مربی لیگ(عکس جلد)

روزنامه های امروز؛از تمدید ابراهیمی و عدم توافق کمال گرفته تا رونمایی از خوشتیپ ترین مربی لیگ(عکس جلد)

گردآوری جی نیوز : ‪روزنامه های ورزشی سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ به شرح زیر است:

گلایران-ورزشیابرار-ورزشیهمشهری-ورزشیهدفپیروزیاستقلال-جوان