عکس
بين الملل
تاریخ نشر : ۰۵:۰۵:۵۰, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

جاسوسی دولت مکزیک از روزنامه نگاران با خرید نرم افزار از رژیم صهیونیستی

جاسوسی دولت مکزیک از روزنامه نگاران با خرید نرم افزار از رژیم صهیونیستی

گردآوری جی نیوز : ‪ این سیستم عامل اجازه دسترسی به تمامی محتویات و کاربرد های تلفن های همراه مورد نظر را می‌ دهد .
پگاسوس از سوی شرکت صهیونیستی ' ان اس او گروپ 1 ' توسعه یافته و فقط به دولت ها فروخته می‌ شود .کارکرد این نرم افزار چنین است:فردی که از وی می‌ خواهند جاسوسی کنند یک پیامک در تلفن خود دریافت می‌ کند تا بر روی یک خبر کلیک کند اما در واقع این فرد کاری که انجام می‌ دهد پذیرش نصب برنامه جاسوسی در تلفن همراهش است.
بر اساس این گزارش این جاسوسی ها بین ژانویه 2015 و ژوییه 2016 از روزنامه نگارانی که به عنوان مدافعان حقوق بشر در مکزیک شناخته می‌ شدند انجام گرفته است .
مرکز میگل آگوستین در دفاع از خوارز از موارد تحت تاثیر جاسوسی است.رئیس مرکز یادشده و چندین نفر دیگر که سمت های مهمی‌ داشتند پیامک ویروس را هنگامی که در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن اجباری 43دانشجوی آیوتزیناپا کشتار تلاتلایا یا تحقیق موارد شکنجه جنسی‌ در آتنکو بودند دریافت کردند .
برای رسانه خبری 'آریستگی نوتیسیاس' مکزیک که 50 تلاش آلودگی ویروسی پگاسوس دریافت کرد این روند هنگامی رخ داد که در حال تحقیق از پنیا نیئتو به دلیل تنش منافعی کاخ سفید بودند.
همچنین روند یادشده برای چندین روزنامه نگار در حال تحقیق از فساد مالی‌ و مصونیت ها از مجازات سیاستمداران بوجود آمد.
سازمان ها و افراد تحت تاثیر از این رویدادها شکایت کرده و آن را نقض حقوق بشر نامیده ا‌ند و درخواست کردند که یک تحقیق همه جانبه جدی و بی‌ طرفانه در مورد جاسوسی ها انجام و عاملان آن مجازات شوند .
شبد**اروپام *5*491**1010
انتشار:حسن معظمی