عکس
تاریخ نشر : ۱۳:۳۶:۰۵, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نشست رسانه ای یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

گردآوری جی نیوز : ‪