عکس
تاریخ نشر : ۲۰:۴۴:۱۱, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

تعمیرات در کاخ سفید‎

گردآوری جی نیوز : ‪