عکس

خوشه قلائص، مجموعه‌ای از ستارگان به شکل V است که به واسطه ستاره پرنور و نارنجی‌رنگ دبران، این شب‌ها به‌سادگی در آسمان قابل‌تشخیص است. در حال حاضر، این خوشه میزبان دنباله‌دار
عکس
تاریخ نشر : ۱۳:۰۵:۵۲, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

کنسرت گروه تال

گردآوری جی نیوز : ‪