عکس
سیاسی
تاریخ نشر : ۲۰:۳۹:۰۱, ۲۰ مهر ۱۳۹۶

در زمینه سلامت و امنیت غذای اصلی مردم با جدیت برخورد می کنیم

در زمینه سلامت و امنیت غذای اصلی مردم با جدیت برخورد می کنیم

گردآوری جی نیوز : ‪

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ٬‌ مهدی کاهه گفت: با توجه به اینکه نان غذای اصلی سفره های مردم است لذا باید از سلامت وبهداشت آن اطمینان حاصل کرد و به همین منظور ، براساس گزارشات واصله، تیم ویژه ای متشکل از نماینده دادستان، کارشناس غذا ودارو علوم پزشکی واتحادیه نانوایان، برای بازدید از کارخانجات تولید آرد دراستان تعیین شده که تاکنون از دو کارخانه بازرسی دقیقی به عمل آمده است.

وی افزود: از تمام مراحل تولید نان، ازجمله کارخانجات تولید آرد، حمل ونقل ونگهداری آن،نانوایی ها و...بازرسی به عمل خواهد آمد ودستگاه قضایی با متخلفینی که بهداشت عمومی وسلامت مردم را تهدید کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.