عکس
عکس
تاریخ نشر : ۲۲:۴۶:۳۷, ۲۶ آبان ۱۳۹۶

حرکت کاروان زائران پیاده به سمت مشهد

گردآوری جی نیوز : ‪