عکس
جی نیوز » ویدیو هنری
مدت زمان : 14:32
تاریخ نشر : ۲۱:۲۲:۲۳, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

خانم بهشتی | جواهر دوزی (2)

آموزش جواهر دوزی توسط خانم بهشتی در بخش آموزش هنری برنامه رنگ زندگی شبکه قزوین.