1 جی نیوز - ضرب الاجل شرکت ملی پالایش و پخش، روند پروازها را مختل می‌کند
عکس
تاریخ نشر : ۱۳:۱۷:۳۹, ۱ شهریور ۱۳۹۵

ضرب الاجل شرکت ملی پالایش و پخش، روند پروازها را مختل می‌کند

ضرب الاجل شرکت ملی پالایش و پخش، روند پروازها را مختل می‌کند

گردآوری جی نیوز : ‪

و به نقل از سازمان روابط عمومی سازمان هواپیمایی رضا جعفرزاده  افزود:  پس از اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی با انضباط مالی ایجاد شده نسبت به پرداخت های جاری خود اقدام کرده اند و در مورد بدهی های گذشته خود نیز برنامه ریزی هایی را در دستور کار قرار داده اند.

جعفرزاده گفت: اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری چشم انداز تصمیمات اتخاذ شده را تایید می کند اما اقدامات اخیر شرکت ملی پخش و پالایش و تعیین ضرب الاجل برای پرداخت نقدی شرکت های هواپیمایی از طریق کارت را موجب ایجاد چالش در تعهدات شرکت های هواپیمایی برای انجام پروازهایشان می داند لذا انتظار می رود شرکت پخش و پالایش زمان اجرا، و احیانا تجدید نظر در پروسه دریافت ها و زمان اجرای تصمیم مذکور را به زمان مناسب تری موکول تا زمینه انجام اهداف پیش روی فراهم و به روند خدمات رسانی به مسافران پروازها لطمه ای وارد نشود.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه یک ماه زمان می برد تا شرکت های هواپیمایی طلب های خود در ازاء فروش بلیت را از مبادی مربوطه دریافت نمایند این موضوع یقینا در منطق فروش نقدی سوخت لحاظ نشده است