عکس
تاریخ نشر : ۱۶:۱۹:۴۱, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

افزایش استفاده از مواد روانگردان در میان والدین آمریکایی

افزایش استفاده از مواد روانگردان در میان والدین آمریکایی

گردآوری جی نیوز : ‪استفاده از ماده شاه دانه که عامل تولید روان گردان هایی مانند ماری جوانا و حشیش است در میان والدین آمریکایی روز به روز در حال افزایش است.

نکته نگران کننده آن است که آمار این افزایش مربوط به والدینی است که در منازل خود فرزند یا فرزندانی دارند.

نکته دیگر اینکه افزایش مصرف شاه دانه هم در والدینی مشاهده می شود که سیگار می کشند و هم در والدینی وجود دارد که سیگاری نیستند.

پژوهش یادشده که توسط محققان دانشگاه های نیویورک و کلمبیا صورت گرفته مبتنی بر داده هایی است که از طریق یک بررسی ملی در مورد مصرف دارو و وضعیت سلامت بین سال های 2002 تا 2015 جمع آوری شده است.

بر این اساس میزان مصرف شاه دانه در میان والدینی که دارای فرزند هستند از 4.9 درصد در سال 2002 به 6.8 درصد در سال 2015 رسیده است.

البته میزان مصرف این ماده روان گردان در میان والدینی که سیگاری هستند چهار برابر والدینی است که سیگار نمی کشند.
مصرف ماده مذکور در میان والدین سیگاری از 11 درصد در سال 2002 به بیش از 17 درصد در سال 2015 افزایش یافته است.

این روند در مردان بیشتر از زنان قابل مشاهده بوده و به خصوص در میان والدین جوان و کم سن و سال تر وجود دارد.
این تحقیق همچنین حاکیست سلامت عمومی بچه ها در آمریکا به همین علت بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است.

انتهای پیام/