عکس
سیاسی
تاریخ نشر : ۲۱:۰۳:۰۵, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

فوری گروگانگیری با بمب در فرانسه حال یک نفر وخیم است

گردآوری جی نیوز : ‪  برخی رسانه های فرانسه گزارش دادند فرد گروگان گیر ادعا می کند که یک بمب در اختیار دارد و سه نفر را به گروگان گرفته است.
این گروگانگیری در محله دهم پاریس در شمال شهر به وقوع پیوسته است.

پلیس فرانسه در محل حضور دارد.یکی از سه گروگان یک زن باردار است.

حال یکی از گروگانها وخیم گزارش شده است.
به گزارش رسانه های فرانسه پلیس این کشور وضعیت گروگانگیری را «مبهم» توصیف کرده است.