عکس

بررسی ها از بازار خودروهای وارداتی در تهران نشان می دهدبه رغم کاهش جزئی قیمت برخی از خودروها در بازار اما خریدار در این بازار کم است و خرید و فروش به صورت بسیار اندک انجام
تاریخ نشر : ۱۰:۰۱:۰۰, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ فن فست شهر کازان

گردآوری جی نیوز : ‪