عکس

بررسی ها از بازار خودروهای وارداتی در تهران نشان می دهدبه رغم کاهش جزئی قیمت برخی از خودروها در بازار اما خریدار در این بازار کم است و خرید و فروش به صورت بسیار اندک انجام
عکس
تاریخ نشر : ۱۴:۴۹:۰۲, ۳ تیر ۱۳۹۷

جلسه اتاق بازرگانی ایران با حضور ظریف

گردآوری جی نیوز : ‪