عکس
عکس
تاریخ نشر : ۱۴:۴۹:۰۲, ۳ تیر ۱۳۹۷

جلسه اتاق بازرگانی ایران با حضور ظریف

گردآوری جی نیوز : ‪