1 جی نیوز - برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت صنعت نفت برای پساتحریم اعلام شد
عکس
تاریخ نشر : ۱۴:۴۶:۳۷, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت صنعت نفت برای پساتحریم اعلام شد

گردآوری جی نیوز : ‪

وزارت نفت در دوران تحریم دچار آسیبهای جدی شد که قرار است در پساتحریم در دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع این آُسیبها، گام جدی بردارد.

به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، صنعت نفت ایران پس از گذشت صد سال از زمان شکل گیری، هم اکنون در آغاز دوره ای مهم و تعیین کننده از حیات خود قرار دارد که ویژگی اصلی آن تلاش همه جانبه برای برون رفت از شرایط بحرانی تحریم و بازیابی جایگاه واقعی خود در عرصه بین المللی و ایفای نقش شایسته و کلیدی در منطقه و جهان است.

احیای ظرفیتهای نهفته و بالقوه این صنعت و به فعلیت رساندن آن و موفقیت در این برهه مهم و حساس، مستلزم توجه ویژه به خرد جمعی و سرمایه انسانی در صنعت نفت و گاز و جلب مشارکت محافل علمی و دانشگاهی کشور از یکسو و دیپلماسی فعال با رویکرد تعامل موثر، سازنده و پایدار با بازیگران کلیدی بازار جهانی نفت و گاز از سوی دیگر است.

در سالهای گذشته و در نتیجه اعمال تحریمهای ظالمانه بین‌المللی، صنعت نفت در حوزه های فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، حمل و نقل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، عملیات و نقل و انتقالات بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاریهای مورد نیاز در صنعت نفت ایران، بیمه نفتکش، غرامت و خسارت محمولات نفتی، تاسیسات و تجهیزات نفتی و بیمه اتکایی و واردات و تامین کالاها، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و لیسانسها دچار آسیب شد.

از مجموع مشکلات متعدد ناشی از تحریمهای بین المللی در صنعت نفت، باتوجه به گشایش و بهبود حاصل از برجام، پیش بینی می شود که بخش قابل توجهی از این چالشها در کوتاه مدت و دیگر موارد نیز در میان مدت مرتفع شود.

بر اساس این گزارش، صنعت نفت از دو حیث در اقتصاد ایران حایز اهمیت است.
نخست به عنوان تأمین کننده امنیت عرضه انرژی داخلی و دوم سهمی بسزا آن در تأمین منابع ارزی مورد نیاز دیگر صنایع و بخشهای اقتصادی کشور.  بنابراین این صنعت ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و رفاه مردم و جامعه دارد.
از این رو گشایش در فضای توسعه صنعت نفت در پساتحریم، بدون شک سبب ارتقای رفاه عمومی جامعه را بدنبال خواهد داشت.اجرای برجام علاوه بر دارا بودن آثار و تبعات عمومی، دستاوردهای قابل توجهی نیز برای صنعت نفت، گاز وپتروشیمی کشور بهمراه خواهد داشت که برخی در کوتاه مدت و برخی دیگر در میان مدت محقق خواهندشد.

براساس این گزارش افزایش صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، کاهش هزینه های مرتبط با صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، کاهش هزینه های توسعه و بهره برداری از میادین هیدروکربوری تسهیل در تأمین تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت، دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و تسهیل در تأمین مالی طرحهای توسعه ای و تسهیل در نقل و انتقالات بانکی در سطح بین المللی از اهداف وزارت نفت در کوتاه مدت است.

ارتقای توان پیمانکاران، سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در مشارکت با شرکتهای خارجی، گسترش فعالیتهای اکتشافی به منظور افزایش پشتوانه تولید و توسعه منابع نفت وگاز، افزایش ظرفیت تولید صیانتی و ضریب بازیافت میادین نفت وگازکشور، توسعه و بهره برداری حداکثری از میدانهای مشترک نفت وگاز، جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه تولیدی از میادین نفتی، ایجاد بازارهای مطمئن و پایدار برای نفت خام ایران،افزایش ظرفیت پالایشی کشور و ارتقای سطح کیفی محصولات و فرآورده های نفتی تولیدی، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تقویت نقش موثر در سازمانهای بین المللی و ارتقای سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز از اهداف میان مدت و بلند مدت صنعت نفت در پساتحریم است.