1 جی نیوز - گود به بازار نشر آمد
عکس
تاریخ نشر : ۱۰:۵۱:۰۱, ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

گود به بازار نشر آمد

گود به بازار نشر آمد

گردآوری جی نیوز : ‪ گود نوشته مهدی افشارنیک است که سه نسل را روایت می کند.
این کتاب روایت زندگی سه نسل است که از قبل از کودتای 28 مرداد سخن می گوید تا سالهای امروزی و دوران معاصر.
بخش مرکزی داستان زندگی چهار دختر و چریک مجاهد است که تحولات سیاسی و مبارزاتیاتفاقات تکان دهنده ای بین اینها رقم می زند.
گوشه چشم روایت به مکان بازارچه آب منگل خیابان ادیب و تحولاتی که از پس نوسازی تهران بر این ها می رود نیز هست و این را می توان یکی از تهران نویسی های داستان ایرانی دانست.
بازارچه و زورخونه دو عنصر هویتی محله هستند که این نگرانی همیشه وجود دارد که 'گود' زورخانه بو می دهد و سقف بازارچه خطر ریزش دارد.
کتاب گود در 480 صفحه و 18 فصل می تواند همراه خوبی برای تعطیلات نوروز باشد.
فراهنگ**9022**1027