1 جی نیوز - بدهی بخش غیر دولتی به بانکها 694 تریلیون تومان
عکس
تاریخ نشر : ۱۶:۱۵:۲۵, ۶ فروردین ۱۳۹۵

بدهی بخش غیر دولتی به بانکها 694 تریلیون تومان

گردآوری جی نیوز : ‪که دارایی بانک‌های ایران در پایان دیماه سال ۹۴ از مرز ۱۹۲۰ تریلیون تومان گذشت.آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌های کشور حاکی است جمع کل دارایی های بانک‌های ایران طی یک سال منتهی به دیماه 94 بیش از 21.3 درصد افزایش یافت و از 1582 تریلیون (هزار میلیارد) تومان به 1920 میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 94 از مرز 2000 تریلیون تومان عبور کرده باشد.
از مجموع دارایی بانک‌های ایران بیش از 217 هزار میلیارد تومان (217 تریلیون تومان) دارایی خارجی 10 تریلیون تومان اسکناس و مسکوک 106 تریلیون تومان سپرده نزد بانک مرکزی 114 تریلیون تومان بدهی بخش دولتی 694 تریلیون تومان بدهی بخش غیر دولتی و 528 تریلیون تومان سایر دارایی هاست.
دارایی بانک‌های ایران طی یک سال منتهی به دیماه پارسال حدود 340 هزار میلیارد تومان و در ده ماهه پارسال هم 290 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.