1 جی نیوز - 200 میلیارد ریال سهم هر استان برای مقاوم سازی روستائی است
عکس
تاریخ نشر : ۰۵:۱۸:۲۱, ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

200 میلیارد ریال سهم هر استان برای مقاوم سازی روستائی است

200 میلیارد ریال سهم هر استان برای مقاوم سازی روستائی است

گردآوری جی نیوز : ‪

به گزارش ایرنا نعمت الله رضایی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در سرسرای شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: سهم هر استان برای اجرای پروژه های روستایی 200 میلیارد ریال است که در صورت جذب اعتبار مجددا تمدید می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه های دولتی برای توسعه اشتغال 43 هزار میلیارد ریال در سال جاری تقبل کردند، افزود: باید این تسهیلات را به سمت پروژه های راهبردی ملی سوق داد.
رضایی گفت: در استان خوزستان دستگاه های دولتی ایجاد هشت هزار و 517 فرصت شغلی در سال جاری را تقبل کردند که این مشاغل با اعتبار یک هزار و 688 میلیارد و 900 میلیون ریال محقق خواهد شد.
معاون برنامه ریزی امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یادآور شد: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 12 برنامه ملی از سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج کردیم که هر یک به صورت مشخص اقدام و عمل خود را داشته باشد.
وی ادامه داد: در این برنامه ها چهار هدف اصلی در پروژه ها تعریف شد که نخست افرایش نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان است.
رضایی تصریح کرد: این مهم با ایجاد زمینه اشتغال برای جمعیت غیرفعال روستایی، افزایش مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی محقق می شود.
معاون برنامه ریزی امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نرخ مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی را 12.5 درصد اعلام کرد.
وی ادامه داد: هدف دوم این برنامه ایجاد اشتغال پایدار روستاییان است که با افزایش سهم سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی و اعمال سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه های خرد و کلان و تشویق سرمایه گذاری در مناطق مختلف به ویژه مناطق مرزی محقق خواهد شد.
رضایی بیان کرد: در هدف سوم این برنامه اصلاح ساختار اقتصادی روستاها دنبال می شود که با افزایش سرمایه گذاری در جهت افزایش سهم نیروی کار و ارزش افزوده در بخش های خدمات و صنعت و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی معدن، گردشگری و صنایع دستی دست یافتنی است.
معاون برنامه ریزی امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اضافه کرد: همچنین هدف چهارم این برنامه افزایش سهم اقتصاد روستا است که باید اولویت های سرمایه گذاری استان را به تفکیک شهرستان در این برنامه داشته باشیم.
نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان بر اساس آخرین سرشماری بین 38 تا 40 درصد اعلام شده بود.
7148/6064

​ ‬