عکس
جی نیوز » ویدیو هنری
مدت زمان : 2:1
تاریخ نشر : ۱۳:۳۱:۲۴, ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نماگرانیت

آموزش نما گرانیت روی سفال توسط خانم پورنوروز در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران