عکس
جی نیوز » ویدیو خبری
مدت زمان : 2:8
تاریخ نشر : ۱۳:۲۹:۳۳, ۲۰ دی ۱۳۹۶

عاقبت تلخ تلاش یک زندانی برای صحبت با قاضی

باشگاه خبرنگاران/ تلاش نابخرادنه زندانی چینی برای صحبت با قاضی و طلب عفو او را در دردسری بزرگ گرفتار کرد. این مرد که برای گفتگوی رو در رو با قاضی سر خود را از میان میله های سلول بیرون آورده بود، دیگر موفق به بازگشت درون سلول خود نشد زیرا سرش میان میله ها به همان حالت گیر کرد. زندانی که بسیار کلافه و عصبی شده بود مدام بد و بیراه می گفت و گاهی هم گریه می کرد گویا تازه متوجه شده بود که چه کار بیهوده ای کرده است. در نهایت ماموران پس از تلاش های بسیار موفق شدند سر او را از میان میله های آهنین رها کنند و او در این لحظه توانست نفس راحتی بکشد.